Bc. Tomáš David

Bakalářská práce

Znečištění jeskynního systému Lopač vodami z čistírny odpadních vod

Anthropogenic contamination in the Lopač cave system
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá znečištěním vod a sedimentů v jeskynním systému Lopač , který leží v severní části CHKO Moravský kras u obce Ostrov u Macochy. Vzorky vod byly odebrány na šesti odběrových místech na potoku Lopač, a to jak na povrchu, tak v podzemí. Pro porovnání byly odebrány vzorky vod ze Sloupského potoka, Bílé vody a Punkvy. Odběry byly realizovány v několika etapách tak, aby reprezentovaly …více
Abstract:
This thesis is focused on the pollution of water and sediments in the Lopač cave system, which is situated in the northern part of protected landscape Moravian karst near the village Ostrov u Macochy. Samples of water were collected at six sampling points at brook Lopač, both on and under the surface. For comparison were collected samples of water from Sloupský potok, Bílá voda and Punkva. Sampling …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. Mgr. Eva Geršlová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta