Mgr. Kristýna Sněgoňová

Bakalářská práce

Vytváření minulosti: svátky, významné dny a sociální paměť

Creation of the past: holidays, significant days and social memory"
Anotace:
Tato práce se zabývá vytvářením minulosti, a to v souvislosti s problematikou kolektivní paměti. Koncept kolektivní paměti aplikuje na státní svátek Den české státnosti, slavený 28. září, tedy v den zasvěcený patronu české země, svatému Václavu. V první části se zabývá především pamětí a zapomněním se zaměřením na jejich význam při ustavování kolektivní identity, zejména identity národní. Představuje …více
Abstract:
This work deals with forming of the past in relation with the question of collective memory. The collective memory concept is applied to the Day of Czech Statehood, celebrated on 28th of September, the day dedicated to the patron of the Czech nation, Saint Wenceslas. In its first part it is concerned with memory and oblivion aimed at their meaning in forming the collective identity, especially the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Grygar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií