Bc. Miroslava Škopíková

Bachelor's thesis

Příčiny vzniku první světové války a změna německé politiky

Reasons of the First World War and changes of German policy
Abstract:
Autorka bude ve své práci zkoumat podíl Německa na rozpoutání první světové války. Na základě studia literatury a dostupných pramenů autorka analyzuje politickou situaci v Německu v období od 80. let 19. století až po rok 1914. Pozornost bude věnována také zahraniční politice Německa, zejména srovnání cílů německé diplomacie v éře Bismarcka a Viléma II. Autorka rovněž analyzuje propojení domácí a zahraniční …more
Abstract:
The author of this thesis deals with German participation of unleashing the First World War. Studying literature and other possible sources, the author analyses the political situation in Germany from 1880 to 1914. Special attention is paid to German foreign policy, especially to comparing the aims of german diplomacy at the times of Bismarck and Wilhelm II. and generally comparing the situations in …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2006

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2006
  • Supervisor: prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií