Bc. Kamila Matuchová

Diplomová práce

Asistent pedagoga v inkluzi u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní a střední škole

The teaching assistant in inclusive classrooms with pupils who have special education needs at junior and secondary schools
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku integrace žáků se zdravotním postižením do běžných základních a středních škol, funkci asistenta pedagoga, jeho kompetence, role ve vzdělávacím procesu, náplň práce, požadovanou kvalifikaci, postavení ve školském systému a proměnu jeho role. Cílem diplomové práce je zjistit, jaká je spolupráce učitele a asistenta pedagoga na základních a středních školách …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the problematics of the integration of pupils with disabilities into regular primary and secondary schools, the function of teacher’s assistant, his competence, role in education process, job description, required qualification, position in the school system and change of role. The aim of the diploma thesis is to find out what is the cooperation between teacher and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2021
  • Vedoucí: RNDr. Anna Bayerová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Hana Cídlová, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta