Bc. Kateřina Wachtelová

Master's thesis

Daňové a nedaňové náklady podnikatele

Tax and non-tax costs of entrepreneurs
Anotácia:
Předmětem předkládané práce je problematika daňových a nedaňových nákladů, která má poukázat na jejich význam v účetnictví podnikatelů ve vztahu k výsledku hospodaření, ale především ve vztahu k základu dani z příjmů právnických osob a následně i výši daňové povinnosti. Koncepce práce je založena na zpracování literární rešerše, jejímž úkolem je seznámit uživatele práce se základními pojmy, jako je …viac
Abstract:
The subject of this thesis is the issue of tax and non-tax expenses, which should refer to their importance in business accounting in relation to income, but also in relation to the tax base of corporate income tax and consequently the amount of tax liability. Work concept is based on a literature review process, whose task is to inform the users work with basic concepts such as enterprise and entrepreneurship …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2016
  • Vedúci: Ing. Mgr. Tomáš Hesterini
  • Oponent: Ing. Ivana Turková, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní