Bc. Ivan Ploštica

Bakalářská práce

Európska centrálna banka

The European Central Bank
Abstract:
The objective of this thesis is theoretical familiarity of the emergence of central banking, European System of Central Banks and the main part is focused on the European Central Bank in the global context of its characteristics, functions, membership, capital and especially monetary policy, which is nowadays very being acquired thing because bankrupt States.The last part is a proposal to improve the …více
Abstract:
Cieľ tejto bakalárskej práce je teoretické oboznámenie sa zo vznikom centrálneho bankovníctva, Európskeho systému centrálnych bánk a hlavná časť práce je zameraná na Európsku centrálnu banku v globálnom ponímaní jej charakteristikou, úlohami, členmi, kapitálom a hlavne menovou politikou ,ktorá je v dnešnej dobe veľmi preberaná vec v dôsledku krachujúcich štátov .V poslednej časti je návrh možného zlepšenia …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. Ing. Jaroslav Belás, PhD.
  • Oponent: Ing. Valér Demjan, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management