Pavel ČERNÝ

Bakalářská práce

Nastolování agendy na Facebooku

Agenda setting on Facebook
Anotace:
Tato práce se zabývá teorií nastolování agendy na sociální síti Facebook. Má za cíl najít faktory, které ovlivňují hodnocení mediálních obsahů zobrazených na této síti. Součástí práce je experiment v prostředí Facebooku.
Abstract:
This thesis is focused on agenda settings theory on Facebook. Primary target is to find, what influence evaluation of medial contents, that are on this social network. This thesis also includes experiment that takes place on Facebook
 

Klíčová slova

agenda settings WEB 2.0 Facebook
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 10. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNÝ, Pavel. Nastolování agendy na Facebooku. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/