Pavel JEDLIČKA

Bakalářská práce

Předzpracování medicínských obrazů pro následnou segmentaci

Image preprocessing for further segmentation
Anotace:
Úkolem této práce je prozkoumat a porovnat metody předzpracování digitálního obrazu. Dále pak vybrat vhodné metody pro práci s medicínskými obrazy formátu DICOM. Mezi zkoumané metody patří metody filtrace obrazu a detekce hran v obraze. Účelem je nalezení vhodné kombinace těchto metod pro následnou segmentaci obrazů a jejich další zpracování.
Abstract:
Aim of this thesis is to study and compare methods of digital image preprocessing and to choose suitable methods to work with medical images in DICOM format. Researched methods are the methods of image filtration and detection of edges in the image. Purpose of this thesis is finding suitable combinations of these methods for subsequent image segmentation and its further processing.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: Ing. Tomáš Ryba

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JEDLIČKA, Pavel. Předzpracování medicínských obrazů pro následnou segmentaci. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikované vědy a informatika / Kybernetika a řídicí technika