Bc. Marek Jindrák

Diplomová práce

Webový systém pro analýzu obrazu

Web-system for image analysis
Anotace:
Tato práce se zabývá návrhem a implementací systému pro analýzu a zpracování obrazu. Jsou zde vysvětleny vybrané metody určené k předzpracování, segmentaci, nalezení parametrizovatelných objektů a extrakci zájmových oblastí. Příprava potřebných dat začíná na straně klienta převedením obrazu do formátu BASE64. Následně jsou získána data z metod, které mají být aplikovány na obraz. Společně s obrazem …více
Abstract:
This master's thesis is dealing with project and implementation of method for analysis and image processing. It explains some methods for pre-processing, segmentation, finding of programmable objects and selection of interests sphere. A client transfers required data to BASE64 format. Obtained data are applied to the image. Data and image together are converted to JSON format which is sent to server …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Chaloupka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Jindrák, Marek. Webový systém pro analýzu obrazu. Liberec, 2017. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Technická univerzita v Liberci

Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Informační technologie