Bc. Filip Kubeček

Bakalářská práce

Přehled užití vyjmenovaných slov z hlediska tvarů

Usage overview of specified words from the perspective of word forms
Anotace:
Bakalářská práce analyzuje vyjmenovaná slova uvedená v akademickém vydání Pravidel českého pravopisu z hlediska jejich četnosti v reprezentativním českém korpusu. Kromě výsledného přehledu četnosti výskytu jednotlivých tvarů, nejčastějších kolokací a frazeologických spojení popisuje metodu, podle níž byla data sbírána a vyhodnocována. Z práce vyplývá, která slova stojí na okraji slovní zásoby, a neměla …více
Abstract:
The bachelor thesis analyses specified words listed in academic edition of Czech Spelling Rules from the perspective of their frequency in representative Czech corpus. Apart from the final overview of the frequency of single word forms, the most common collocations and idiomatic phrases, the thesis describes a method which was used to collect and evaluate data. Based on the overview it is clear which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Hana Žižková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Simona Khatebová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika