Theses 

Osobní prodej v multilevelové společnosti – Noshdar MUHAMED

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Noshdar MUHAMED

Bakalářská práce

Osobní prodej v multilevelové společnosti

Direct selling in multilevel company

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá taktikou osobního prodeje ve společnosti zabývající se multilevel marketingem. V práci bude přiblížené hlavní postupy, jakým způsobem vybraná firma síťového marketingu funguje. Prostřednictvím mystery shoppingu bude hodnoceno osobní prodej několika distributorů. Dále se věnuji vyhodnocení dotazníkového šetření zaměřeného na spokojenost zákazníků s obchodními zástupci v dané společnosti. Na základě dotazníkového šetření a mystery shoppingu jsou navrhnuté doporučení ke zlepšení průběhu osobního prodeje.

Abstract: This bachelor thesis deals with the tactics of personal selling in companies dealing with multilevel marketing. The work will be brings forward main procedures, the way chosen company network marketing works. Through mystery shopping will be rated a personal sale of several distributors. Further I describe the evaluation of the questionnaire focused on customer satisfaction with the sales representatives of the company. By questionnaire survey and mystery shopping are suggested recommendations to improve during personal selling.

Klíčová slova: multilevel marketing, víceúrovňový marketing, network marketing, osobní prodej, obchodní zástupce

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michaela Jánská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=177034 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

Jak správně citovat práci

MUHAMED, Noshdar. Osobní prodej v multilevelové společnosti. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 11:22, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz