Michael Kos

Diplomová práce

Predikce pravděpodobnosti otevření úvěrového účtu pomocí neuronových sítí a logistické regrese

Probability of customer loan account opening prediction using neural networks and logistic regression
Anotace:
Diplomová práce se zabývá využitím prediktivních modelů bank při tvorbě direct marketingových kampaní. Teoretická část slouží k představení podstatných konceptů z oblasti dobývání znalostí z dat a strojového učení. Pozornost je věnována především modelu logistické regrese a jemu ekvivalentním neuronovým sítím. V praktické části jsou představené modely využity k predikci na základě reálných bankovních …více
Abstract:
The following thesis deals with the application of predictive models for the purpose of direct marketing campaign targeting within a banking sector. The theoretical part defines relevant datamining and machine learning concepts with an emphasis on logistic regression and its equivalent neural network models. These are than used for prediction in the second part, utilizing a real-world banking dataset …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2019
  • Vedoucí: Milan Fičura
  • Oponent: Vojtěch Siuda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77828

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Finanční inženýrství

Práce na příbuzné téma