Martina Hukelová

Bakalářská práce

Rasa a sociální spravedlnost v If Beale Street Could Talk a If He Hollers Let Him Go

Rasa a sociální spravedlnost v If He Hollers Let Him Go a If Beale Street Could Talk
Abstract:
This thesis deals with racism and social justice portrayed in the novels If Beale Street Could Talk by James Baldwin and If He Hollers Let Him Go by Chester Himes. The thesis focuses on the literary and historical context of the novels as well as gender roles and religion in the United States during the 20th century. It also introduces the issue of structural and institutional racism. Besides discussing …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá rasizmem a sociální spravedlností vyobrazenou v knihách If Beale Street Could Talk od Jamese Baldwina a If He Hollers Let Him Go od Chestera Himese. Tato práce se zaměřuje na literární a historický kontext zmíněných knih a stejně tak na role pohlaví a náboženství ve Spojených státech ve 20. století. Práce se taky zabývá problematikou strukturálního a institucionálního …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2023
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Kohlová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hukelová, Martina. Rasa a sociální spravedlnost v If Beale Street Could Talk a If He Hollers Let Him Go. Pardubice, 2023. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická