Jitka Halfarová

Diplomová práce

Finanční a ekonomická analýza ve společnosti s ručením omezeným

Financial and Economy Analysis in the Limited Liability Company
Anotace:
Diplomová práce na téma „Finanční a ekonomická analýza ve společnosti s ručením omezeným“ se zabývá finanční a ekonomickou analýzou, s aplikací na obchodní korporaci AGROLAND, spol. s r.o. Teoretická část práce je zaměřena na teoretický základ finanční a ekonomické analýzy, zahrnující základní informace o předmětu finanční analýzy, přístupech k finanční analýze a metodách používaných k analyzování …více
Abstract:
This Diploma thesis on the „Financial and Economic Analysis of the Limited Liability Company“ deals with the financial and economic analysis, applied to AGROLAND, spol. s r.o. The theoretical part is about theoretical basis of financial and economic analysis, containing basic information about the subject of financial analysis, and about accesses to financial analysis and methods used to analyse the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2016
  • Vedoucí: Jana Hakalová
  • Oponent: Jiří Mlýnek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava