Theses 

Výkaz zisku a ztrát z pohledu nemocnic – Štěpánka Ondoková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Štěpánka Ondoková

Diplomová práce

Výkaz zisku a ztrát z pohledu nemocnic

Profit and Loss Account from the Perspective of Hospitals

Anotace: Cílem této diplomové práce je provedení analýzy výsledku hospodaření Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. a Nemocnice Pelhřimov, p. o. K vyhotovení rozboru výsledku hospodaření jsou použity vybrané bonitní a bankrotní modely spolu s ukazateli zadluženosti pro období 2009 - 2013. Součástí analýzy výsledku hospodaření je navrhnutí přijatelných modelů a ukazatelů vedoucí ke zjištění efektivnosti hospodaření nemocnic. Dále jsou vyhodnoceny rozdíly zjišťování výsledku hospodaření u odlišných právních forem nemocnic. Na základě odchylek je sestaven návrh stejných typů položek objevujících se ve výkazu zisku a ztrát akciové společnosti i příspěvkové organizace. Závěr práce obsahuje zhodnocení modelů, ukazatelů zadluženosti, volbu vhodných ukazatelů a jsou navržena doporučení pro aplikovatelnost modelů v nemocničním prostředí.

Abstract: The aim of this thesis is to carry out an analysis of economic results of Nemocnice Jindřichův Hradec, a. s. and Nemocnice Pelhřimov, p. o. For purposes of the analysis, a choice of value and bankruptcy models along with debt ratios for the period 2009 - 2013 is used. As a part of the analysis, suitable models and indicators are suggested to determine the effectiveness of the hospitals' management. Furthermore, differences of finding economic results of hospitals of different legal forms are evaluated. On this basis, a draft list of entries appearing in the profit and loss of a joint stock company and a contributory organization is compiled. The conclusion of the thesis contains an evaluation of the models, debt ratios, a choice of appropriate indicators, and suggestions for the applicability of the models in the hospital environment.

Klíčová slova: ukazatele zadluženosti, Výkaz zisku a ztrát, právní forma nemocnic, výsledek hospodaření, bonitní a bankrotní modely

Keywords: economic results, value and bankruptcy models, legal form of hospitals, debt ratios, Profit and loss account

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2015
  • Vedoucí: Taťána Hajdíková
  • Oponent: Lenka Komárková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45177

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 02:27, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz