Tereza Žemličková

Diplomová práce

Poplatek za komunální odpad v jihočeských městech

Charge of municipal waste in South Bohemia municipalities
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem: Poplatek za komunální odpad v jihočeských městech. Hlavním cílem je analyzovat způsoby zpoplatnění komunálního odpadu. Obecná část diplomové práce je vymezena systému financování nákladu s komunálním odpadem a základní legislativy týkající se místních poplatků a poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the topic of charges of municipal waste in South Bohemia municipalities. The main aim is to analyse the ways of charging municipal waste. The general part of the thesis defines the system of financing cost of municipal waste and the basic legislation concerning local charges and charges for the system of collection, collection, transport, sorting use and disposal of municipal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedoucí: Lucie Sedmihradská
  • Oponent: Jan Buček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77717

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Zdanění a daňová politika