Ing. Jiří Sýkora, DiS.

Diplomová práce

Místní poplatek za komunální odpad a jeho správa

Local Charge on Communal Waste and Its Administration
Anotace:
Zavedení místního poplatku za komunální odpad obecně závaznou vyhláškou v samostatné působnosti obce je zákonným prostředkem, jak zvýšit příjmy obecního rozpočtu při současné povinnosti obcí zajistit likvidaci komunálního odpadu vznikajícího na jejich území činností fyzických osob. S problematikou zpoplatnění komunálního odpadu je pak spojena povinnost obecních úřadů v rámci jejich přenesené působnosti …více
Abstract:
The introduction of a local charge on communal waste by generally binding ordinance in the municipal jurisdiction is a legal way to increase the revenue of the municipal budget at the current duty of municipalities to dispose the communal waste created on their territory by activities of individuals. To the introduction of a local communal waste charge relates the duty of municipal authorities within …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa