Bc. Tomáš Brozman

Master's thesis

Porovnanie dopadu súčasnej queer literatúry v Česku a vo Švédsku

Comparison of contemporary queer literatures impact in Czechia and in Sweden
Abstract:
This diploma thesis deals with the impact of contemporary queer literature in Czechia and in Sweden and it is based on the presumption that the impact differs in both countries. The aim of this thesis is to put contemporary queer literature in Czechia and in Sweden in the social and historical context of these countries and to analyse the typical reader in Czechia and in Sweden.
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá dopadom súčasnej queer literatúry v Česku a vo Švédsku a vychádza z hypotézy, že má táto literatúra v oboch krajinách rozdielny dopad. Cieľom práce je zasadiť súčasnú queer literatúru v Česku a vo Švédsku do spoločenského a historického kontextu týchto krajín a tiež analyzovať typického čitateľa v oboch krajinách.
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 2. 2019
  • Vedúci: Mgr. Agneta Ch. Alarka Kempe
  • Oponent: Mgr. Romana Švachová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta