Theses 

Výzkum způsobů komunikace, její vývoj a cíle v různých časových etapách nedávné historie. Konfrontace těchto způsobů komunikace s očekávanými způsoby komunikace a návrh modelu nové komunikace pro budoucnost – Bc. Pavel Hoda

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Bc. Pavel Hoda

Bakalářská práce

Výzkum způsobů komunikace, její vývoj a cíle v různých časových etapách nedávné historie. Konfrontace těchto způsobů komunikace s očekávanými způsoby komunikace a návrh modelu nové komunikace pro budoucnost

The research of ways of communication, their development and their goals - in the recent history. The confrontation of these way of communication with expected ways. The proposal of a new model of communication for the future.

Anotace: Práce se zabývá výzkumem způsobu komunikace mezi podnikatelskými subjekty zabývajícími se prodejem produktů mezinárodní značky. Na základě analýzy trhu a s tím souvisejících marketingových aktivit vyvozuje teoretické závěry pro kvalitní fungování podnikatelských subjektů. Na konkrétních příkladu prezentuje výsledky marketingového výzkumu a navrhuje řešení pro zlepšení celkové firemní marketingové strategie.

Abstract: The thesis focuses on the research method of communication between businesses engaged in selling international brands of products. The thesis derives theoretical results for the good functioning of the business based on market analysis and related marketing activities. In accordance with specific example presents results of marketing research and proposes solutions to improve overall corporate marketing strategy.

Klíčová slova: Marketingová koncepce, spolupráce, marketingový výzkum, spotřebitel, nákupní chování, konkurence, reklama, osobní prodej, Marketing concept, cooperation, marketing research, consumer, buying behavior, competition, advertisement, personal selling.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Šašek
  • Oponent: doc. Ing. Anna Klosová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 05:10, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz