Ing. Iva Průšová

Diplomová práce

Marketingová koncepce konkrétního podniku

The marketing concept of specific company
Anotace:
Diplomová práce Marketingová koncepce konkrétního podniku se zabývá marketingovou strategií tříhvězdičkového hotelu Ostaš v Praze. Cílem diplomové práce je zhodnotit, zda vyhovuje stávající marketingová koncepce i při změně tržních podmínek v oblasti cestovního ruchu. Zároveň lze vyslovit hypotézu, že bude zapotřebí přehodnotit distribuční a komunikační prvky marketingového mixu. Teoretická část uvádí …více
Abstract:
This thesis Marketing concept of specific company is engaged in the marketing strategies of the three-star Hotel Ostaš in Prague. The aim of the thesis is to evaluate whether it meets existing marketing concept achieve competitive advantage through low prices, changing conditions in tourism and we can assume that it will be necessary to reconsider the place and promotion elements of the marketing mix …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2015
  • Vedoucí: doc. Ing. Dagmar Jakubíková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Jaroslav Holoubek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze