Markéta Twrdá

Bakalářská práce

Kulturní a společenské centrum Mariánské Hory

Cultural and Social Center Mariánské Hory
Anotace:
Twrdá, Markéta. Kulturní a společenské centrum Mariánské Hory. Ostrava, 2011. Bakalářská práce na Fakultě stavební VŠB - Technické univerzity Ostrava, na katedře architektury. Vedoucí práce: Aleš Vojtasík. Bakalářská práce obsahuje návrh Kulturního a společenského centra Mariánské Hory. Stavba je určena pro děti a mládež, pro jejich vzděláni i zábavu. Navrhované centrum obsahuje školku, zahradu, prostory …více
Abstract:
Twrdá, Markéta. Cultural and Social center Mariánské Hory. Ostrava, 2011. Bachelor's Thesis at the Faculty of Civil Engineering of VŠB - Technical University of Ostrava, Department of Architecture. Supervisor: Aleš Vojtasík. This bachelor's thesis consists of a design of a cultural and social center Mariánské Hory. The building is designed for children's and youth education and entertainment. The proposed …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2011
  • Vedoucí: Aleš Vojtasík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava