Bc. Vojtěch MIKULEC

Diplomová práce

Numerická analýza prvku uložení mostní konstrukce.

Numerical analysis of bridge structure bearing element.
Anotace:
Cílem této práce je analyzovat tvar elastomerového ložiska používaného jako prvek pro uložení části mostní konstrukce. Poté upravit tvar tak aby upravené ložisko lépe snášelo požadované zatížení. Teoretická část se zabývá rozdělením kaučuků, popisuje gumárenské přísady a vulkanizaci. Popisuje pojení pryže s kovem a druhy spojů, přehled hyperplastických modelů používaných ve FEM systémech. Zabývá se …více
Abstract:
The aim of this work is to analyze the shape of elastomeric bearings used as a support element for part of bridge construction. Then adjust the shape so as to better prepared bearing of the requested load. The theoretical part deals with the kind of rubber, rubber additives, and describes the vulcanization. Describes the connecting rubber to metal and types of joints. Overview of hyperelastic models …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011
Identifikátor: 19028

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jakub Javořík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIKULEC, Vojtěch. Numerická analýza prvku uložení mostní konstrukce.. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 06. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe