Theses 

Numerická analýza prvku uložení mostní konstrukce. – Bc. Vojtěch MIKULEC

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Vojtěch MIKULEC

Diplomová práce

Numerická analýza prvku uložení mostní konstrukce.

Numerical analysis of bridge structure bearing element.

Anotace: Cílem této práce je analyzovat tvar elastomerového ložiska používaného jako prvek pro uložení části mostní konstrukce. Poté upravit tvar tak aby upravené ložisko lépe snášelo požadované zatížení. Teoretická část se zabývá rozdělením kaučuků, popisuje gumárenské přísady a vulkanizaci. Popisuje pojení pryže s kovem a druhy spojů, přehled hyperplastických modelů používaných ve FEM systémech. Zabývá se problematikou pryžokovových pružin a elastomerových ložisek. V experimentální části je popsána numerická analýza původního tvaru a upravených návrhů tvarů ložisek. Sleduje se deformace a napětí v pryži u jednotlivých návrhů.

Abstract: The aim of this work is to analyze the shape of elastomeric bearings used as a support element for part of bridge construction. Then adjust the shape so as to better prepared bearing of the requested load. The theoretical part deals with the kind of rubber, rubber additives, and describes the vulcanization. Describes the connecting rubber to metal and types of joints. Overview of hyperelastic models used in the FEM systems. It deals with the issue of rubber-metal spring and elastomeric bearings. The experimental section describes the numerical analysis of the original and modified form of the geometry of the bearings. It monitors the stress and strain in rubber for individual proposals.

Klíčová slova: elastomerové ložisko, pryžokovové prvky, hyperelasticita, Patran, Marc, mechanická analýza, MKP, metoda konečných prvků, pryž

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011
  • Identifikátor: 19028

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jakub Javořík, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 06. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=19028 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

MIKULEC, Vojtěch. Numerická analýza prvku uložení mostní konstrukce.. Zlín, 2011. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 1. 2019 17:10, 4. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz