Bc. Jiří Urban

Bakalářská práce

Verbal Humor in TV Shows M*A*S*H and 'Allo 'Allo and Its Translation to Czech

Verbal Humor in TV Shows M*A*S*H and 'Allo 'Allo and Its Translation to Czech
Abstract:
This paper deals with mechanisms behind verbal humor and ways of translating verbal humor from English language to Czech language for the form of dubbing. More specifically the paper consist of a chapter on theories of humor, a chapter on verbal humor and a chapter on translation with focus on the specifics of translation for dubbing. The final part of the paper contains the application of acquired …více
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá mechanismy fungovaní slovního humoru a způsoby jeho překladu z anglického do českého jazyka pro potřeby dabingu. Jmenovitě práce sestává z kapitoly o teoriích humoru, kapitole o slovním humoru a kapitole o překladu zaměřené na specifika překladu pro dabing. Závěrečná část práce obsahuje aplikaci získaných poznatků na několika příkladech z televizních seriálů M*A*S*H a Haló …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 9. 2013
Zveřejnit od: 11. 9. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Renata Šimůnková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Urban, Jiří. Verbal Humor in TV Shows M*A*S*H and 'Allo 'Allo and Its Translation to Czech. Liberec, 2013. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.9.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 9. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN