Jana Novotná

Bakalářská práce

Překlad slovních hříček z anglického do českého jazyka v románu Dobrá znamení

Translation of Wordplay from English into Czech in Good Omens
Abstract:
This bachelor thesis deals with the problematic translation of English wordplay into the Czech language on the example of the translation of Good Omens. In the beginning definition of wordplay will be searched for and based on the findings, a definition will be formed. Definition of the wordplay will be used to locate the first fifty wordplays of the book Good Omens. These will be analysed in the practical …více
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou překladu anglických slovních hříček do českého jazyka na příkladu překladu románu Dobrá znamení. Na začátku práce bude hledána definice slovních hříček a na základě výsledků hledání bude formována definice. Definice slovních hříček bude použita při lokalizaci prvních padesáti slovních hříček knihy Dobrá znamení. Tyto hříčky budou analyzovány v praktické …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Renata Šimůnková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Novotná, Jana. Překlad slovních hříček z anglického do českého jazyka v románu Dobrá znamení. Liberec, 2022. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Technická univerzita v Liberci

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání se sdruženým studiem programu Zeměpis se zaměřením na vzdělávání