Bc. Barbora Ulrichová

Master's thesis

Porovnání zatížení vybraných basketbalových rozhodčích v utkáních na základě naměřené tepové frekvence

Comparison of conditioning loads of selected basketball referees in matches on the basis of the measured heart rate
Anotácia:
V diplomové práci jsem se zaměřila na porovnání zatížení vybraných basketbalových rozhodčích v utkáních na základě naměřené tepové frekvence. Měření proběhlo pomocí sporttestru Sigma RC 14.11. Tato práce se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické. Teoretická část této práce je zaměřena na ucelené objasnění problematiky rozhodčího basketbalu, pohybových schopností a fyziologie zatížení během výkonu …viac
Abstract:
In my diploma thesis, I focused on the comparison of conditioning loads of selected basketball referees during matches on the basis of their measured heart rate. Measurements were made using the sporttester Sigma RC 11.14 This thesis consists of two parts - theoretical and practical. The theoretical part is focused on a comprehensive clarification of issues basketball referees, motor skills and physiology …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedúci: PaedDr. Zdeněk Janík
  • Oponent: prof. PhDr. Michal Charvát, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií