Mgr. Roman Vala, Ph.D.

Rigorózní práce

Vliv vybraných faktorů na intenzitu zatížení hráčů v basketbalovém utkání

Effect of Selected Factors on the Load Intensity of Players in a Basketball Match
Anotace:
Hlavním cílem práce, která má charakter případové studie, je porovnat intenzitu zatížení nejvytěžovanějších hráčů basketbalu v průběhu mistrovských utkání v závislosti na vybraných faktorech. SF hráčů v průběhu utkání byla monitorována pomocí sporttesterů Polar S610i a pomocí Polar Team systému 2. Získaná data z monitorování intenzity zatížení hráčů jsou statisticky zpracována různými metodami analýzy …více
Abstract:
The main objective of the work, which has a character of a case study, is to monitor and analyze the progress of the load intensity of the most active basketball players during championship matches. The heart rate of the players was monitored during matches using the Polar S610i sport testers and the Polar Team System 2. Concurrently, the effect of selected factors on the load intensity of players …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 1. 2013
  • Oponent: prof. MUDr. Jan Novotný, CSc., doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Rigorózní řízení / obor:
Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy