Helena DLOUHÁ

Bachelor's thesis

Motivy pohanství v české literární tvorbě 10. - 12. století

Heathenism Motives in Czech Literary Works of 10th to 12th Century
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá studiem motivů pohanství v české literární tvorbě 10. až 12. století. Motivy byly čerpány z nejstarších českých legend o václavských, ludmilských, vojtěšských a Kosmovy Kroniky Čechů. První okruh motivů vypovídá o příchodu předků do země; další o institutu soudců a postupném budování panovnické moci; další samostatný okruh byl vymezen pro hadačky a vědmy, nejstarší známé …more
Abstract:
Bachelor thesis deals with the study of Pagan signs in the Czech literary work in the 10th to 12th century. The signs were drawn mainly from the oldest Czech legends about St. Wenceslas /Crescente fide, Legend of Grumpold, 1. Old Church Slavonic Legend of St. Wenceslas/, and from the Legend of Kristián, Fuit Legend of Ludmila and also a bit from the legends telling about St. Vojtech / Est locus, Nascitur …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 6. 2012
Accessible from:: 7. 6. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jiří Novotný

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

DLOUHÁ, Helena. Motivy pohanství v české literární tvorbě 10. - 12. století. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 7.6.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 7. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

University of West Bohemia

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Pedagogy / Czech Language in Education

Theses on a related topic