Theses 

Mateřská škola jako podnětné prostředí pro vstup dítěte do základní školy – Bc. Terezie Součková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Terezie Součková

Bakalářská práce

Mateřská škola jako podnětné prostředí pro vstup dítěte do základní školy

Kindergarten as inspiring environment for the child's entry to primary school

Anotace: Bakalářská práce se zabývá podnětným prostředím v mateřské škole a jeho vlivem na rozvoj jedince. Charakterizuje podnětnost prostředí mateřské školy se zvláštním zřetelem na přípravu pro vstup dítěte do základní školy. Pozornost je věnována školní zralosti i školní připravenosti ve všech dimenzích, a to v kontextu vlivu podnětného prostředí. Výzkumné šetření je věnováno hodnocení současného stavu podnětnosti mateřské školy.

Abstract: The bachelor thesis deals with the challenging environment in the kindergarten and its influence on the development of the individual. It depicts the inspiring kindergarten environment with special emphasis on preparing for the child's entry to primary school. Attention is paid to school maturity and school readiness in every respect, ragarding the effect of the stimulating environment. This research is dedicated to the evaluation of the current stimulating nature in kindergarten.

Klíčová slova: Mateřská škola, podnětnost mateřské školy, dítě předškolního věku, učitel mateřské školy, rozvoj dítěte, školní zralost, školní připravenost, vstup do základní školy, Kindergarten, inspiring kindergarten, preschool age child, kindergarten teacher, child development, school maturity, school readiness, entry to primary school

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 6. 2019 15:47, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz