Theses 

Specifiky integrované marketingové komunikace ve vybraných oborech (Projekt marketingové komunikace módní značky vstupující na nový trh) – Bc. Eva Korinkova, MBA

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Eva Korinkova, MBA

Diplomová práce

Specifiky integrované marketingové komunikace ve vybraných oborech (Projekt marketingové komunikace módní značky vstupující na nový trh)

Specifics of integrated marketing communications in selected industries (Marketing communication project of fashion brand implementation entering a new market)

Anotace: Diplomová práce se zabývá projektem marketingové komunikace konkrétní módní značky, vstupující na nový trh, přičemž klade důraz na specifika integrované marketingové komunikace v oboru fashion business. První část vymezuje teoretické principy, jež se týkají integrované marketingové komunikace, fashion marketingu a dílčích specifik marketingové komunikace aplikované do odvětví fashion business. Praktická část a zároveň i hlavní cíl této práce představuje důkladný popis projektování marketingové komunikace dané módní značky ve formě projektové studie. Zmíněná projektová studie je podložena vědeckými poznatky, získanými z analýzy tržního prostředí, marketingových cílů a firemní strategie vybraného subjektu. Následná implementace marketingové strategie a vyhodnocení všech zahrnutých procesů se stává nezbytnou součástí závěrečné práce.

Abstract: The diploma thesis deals with the marketing communication project of a concrete fashion brand, entering a new market. The main focus lies on the specifics of an integrated marketing communication in fashion business. The first part defines theoretical findings, concerning integrated marketing communication, fashion marketing and partial specifics of marketing communication applied in the field of fashion business. The practical part and simultaneously the main topic of this thesis addresses a detailed project-characterization of marketing communication of a given fashion brand in the form of a project study. The mentioned project study is based on scientific findings, gathered from an environmental analysis, marketing objectives and corporate strategies of the chosen subject. The proximate implementation of the marketing strategy and the evaluation of all involved processes is becoming an essential part of this thesis.

Klíčová slova: Marketingová komunikace, fashion marketing, fashion business, haute couture, high-end zákazník, prémiové značky, projektový management, značka, cílový trh, luxusní zboží, implementace, komunikační mix. Marketing Communication, High-End Customer, Premium Brands, Project Management, Brand, Target Market, Luxury Goods, Implementation, Communication Mix.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: Mgr. Evžen Staněk

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 4. 2019 06:44, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz