Bc. Jana Vaňková

Diplomová práce

Marketingové komunikační mixy pro in-store marketing

Marketing Communication Mixes for In-store Marketing
Anotace:
Diplomová práce řeší problematiku in-store marketingové komunikace retailových obchodních řetězců, které působí na českém trhu.
Abstract:
The diploma thesis addresses the issue of in-store marketing communication of retail grocery chains operating in the czech market.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2020
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: Ing. Michaela Bortlíková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní