Mgr. Radka POLÁKOVÁ

Disertační práce

Adaptace v algoritmu diferenciální evoluce

Adaptation in algorithm of differential evolution
Anotace:
Práce se věnuje adaptaci parametrů optimalizačního algoritmu diferenciální evoluce. Cíle práce: studium algoritmu diferenciální evoluce, adaptace v něm a konvergence algoritmu, návrh vlastní adaptivní verze algoritmu diferenciální evoluce, jeho implementace a porovnání s existujícími adaptivními verzemi algoritmu.
Abstract:
The thesis deals with adaptation of parameters of differential evolution algorithm. The goals of the thesis: to study differential evolution algorithm, adaptation in the algorithm and convergence of the algorithm, to propose a novel adaptation mechanism in differential evolution algorithm.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2014
Zveřejnit od: 14. 8. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Josef Tvrdík, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POLÁKOVÁ, Radka. Adaptace v algoritmu diferenciální evoluce. Ostrava, 2014. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.8.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 8. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Přírodovědecká fakulta