Bc. Hana ZÁMEČNÍKOVÁ

Diplomová práce

Diverzita populace v algoritmu diferenciální evoluce

Population Diversity in Differential Evolution Algorithm
Anotace:
Diferenciální evoluce je jedním z velmi úspěšných algoritm? pro globální optimalizaci. Jeho efektivitu však značně ovlivňuje nastavení vstupních parametrů. Proto byla navržena řada adaptivních verzí tohoto algoritmu. Většina z nich se zamě- řuje na adaptaci právě vstupních parametrů, řídících dvě následné operace (mutaci a křížení). Mnohem méně pozornosti je věnováno úpravě velikosti populace. Existuje …více
Abstract:
Differential evolution is one of the most successful algorithms for global optimalization. However, the setting of input parameters greatly affects its efficiency. Therefore, many adaptive variants of this algorithm were proposed. Most of them focus just on input parameter's adaptation - the parameters which control two operations (mutation and crossover). To adaptation of population size, much less …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Radka Poláková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZÁMEČNÍKOVÁ, Hana. Diverzita populace v algoritmu diferenciální evoluce. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta