Bc. Michaela Ficová

Diplomová práce

Formy vzdělávací podpory pro politicky aktivní ženy

Forms of educational support for politically active women
Anotace:
Abstrakt: Diplomová práce se zabývá tématem Vzdělávacího programu pro začínající političky, který je jedním z opatření realizovaných neziskovou organizací Fórum 50 % za účelem navýšení počtu žen na české politické scéně. Tento vzdělávací program je označen za politické vzdělávání, zasazen do kontextu občanského vzdělávání dospělých v České republice, jenž je složkou celoživotního učení, a do konceptu …více
Abstract:
Abstract: This thesis deals with a topic of Educational program for aspiring women politicians which is one of the measures implemented by NGO Fórum 50 % in order to increase the number of women on the Czech political scene. This educational program is described as a political education, it is set in the context of adult civic education in the Czech Republic which is a part of lifelong learning and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: prof. PhDr. Milada Rabušicová, Dr.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Bc. Zuzana Šalamounová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta