Karel TREFNÝ

Bachelor's thesis

Optimalizace procesů v neziskové organizaci metodou Six Sigma

Optimalization of processes in non profit organization by using SixSigma
Anotácia:
Tato bakalářská práce si klade za cíl seznámit s metodou řízení kvality Six Sigma. Metodou, která má svůj původ ve výrobním prostředí telekomunikační firmy Motorola. Ukázat její přínos v prostředí neziskové organizace a její univerzálnost přístupu orientovaného na zákazníka nejen ve výrobním prostředí, ale i v prostředí služeb nabízených neziskovou organizací. V této práci jsou nejprve probrány základní …viac
Abstract:
The purpose of this bachelor thesis is to introduce the Six Sigma method of the quality management ? a method which originates in the manufacturing environment of the telecommunication company Motorola. The work presents the benefits of a versatile customer-oriented approach not only for the production environment, but also for the services provided by a non-profit organization. Initially, basic concepts …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2016
Zverejniť od: 21. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: Ing. Zdeněk Vavrečka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TREFNÝ, Karel. Optimalizace procesů v neziskové organizaci metodou Six Sigma. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta