Gabriela Orlová

Bakalářská práce

Analýza cestovního ruchu v mikroregionu Valašsko - Horní Vsacko

Analysis of Tourism in the Microregion Valašsko - Horní Vsacko
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá analýzou cestovního ruchu v mikroregionu Valašsko - Horní Vsacko. Práce se dělí na dvě části, a to na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou definovány základní pojmy cestovního ruchu, dělení cestovního ruchu, marketingový mix a management a marketing destinace cestovního ruchu. Praktická část analyzuje současný stav cestovního ruchu v mikroregionu Valašsko …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the analysis of tourism in the Microregion Valašsko - Horní Vsacko. The thesis consists of two parts, namely theoretical and practical. The theoretical part defines basic concepts of tourism, classification of tourism, the marketing mix and the management and marketing of tourism destinations. The practical part analyses the current situation of tourism in the Microregion …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jana Durďáková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Orlová, Gabriela. Analýza cestovního ruchu v mikroregionu Valašsko - Horní Vsacko. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe