Bc. Ivana Kopecká

Diplomová práce

Projekt zavedení agroturistiky v oblasti mikroregionu Valašsko - Horní Vsacko

The Project of Agritourism in the Microregion of Valašsko Horní Vsacko
Anotace:
Cílem diplomové práce je navrhnout vhodný projekt zavedení agroturistiky v oblasti mikroregionu Valašsko-Horní Vsacko s ohledem na aktuální situaci. Jako zdroje získání potřebných údajů byly využity data primárního charakteru využitím dotazníkového šetření nebo vlastního zjišťování. Na základě získaných dat byly provedeny potřebné analýzy včetně sestavení SWOT analýzy. Zjištěné nedostatky sloužily …více
Abstract:
The aim of this thesis is to propose suitable project for introduction of agrotourism in the Microregion Valašsko-Horní Vsacko. Required data are from primary sources and have been obtained through a questionnaire survey or my own surveys. On the basis of the data obtained, the necessary analysis were carried out, including the SWOT analysis. The deficiencies identified served as a basis for the preparation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zuzana Jurigová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Kopecká, Ivana. Projekt zavedení agroturistiky v oblasti mikroregionu Valašsko - Horní Vsacko. Zlín, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomik, specializace Ekonomika cestovního ruchu