Jana BÍSKOVÁ

Bakalářská práce

Využívání taxonomie NANDA II v klinické praxi

NANDA II taxonomie use in clinical practice
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na problematiku spojenou s klasifikačním systémem ošetřovatelských diagnóz podle taxonomie NANDA II. Teoretická část popisuje ošetřovatelský proces či tvorbu ošetřovatelských diagnóz. Ale také lidské potřeby ve vztahu k ošetřovatelské péči a samozřejmě i vývoj a probletiku klasifikačního systému taxonomie NANDA II. Praktická část je zaměřena na postoj sester k využívání …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the problems connected to the classification system of the nusing diagnosis based on the NANDA II taxonomy. Theoretical part contains care process and development of the nursing diagnosis, human needs in the relation to the nursing care and also the development and problems of the taxonomy system NANDA II. Practical part is aimed on the nurses attitude to the usage …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2012
Zveřejnit od: 28. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zlata Kožíšková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÍSKOVÁ, Jana. Využívání taxonomie NANDA II v klinické praxi. Plzeň, 2012. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 28.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 3. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií