Bc. Zuzana Šindelářová

Diplomová práce

Hudební festival Fingers Up

Music Festival Fingers Up
Anotace:
Anotace Diplomová práce se věnuje hudebnímu festivalu Fingers Up, který vzniká pod neziskovou organizací Kultura a volný čas Mohelnice, nezisková o.p.s. V práci jej popsán postup příprav a organizace festivalu, založení neziskové organizace, srovnání s minulým ročníkem i s festivaly v okolí. V neposlední řadě bude na festival zaměřen marketingový výzkum, ze kterého budou navrženy doporučení pro příští …více
Abstract:
Anotation This thesis is devoted to the music festival Fingers Up, which is produced under a non-profit organization Kultura a volný čas Mohelnice, non-profit o.p.s. The work describes the procedure for the preparation and organization of the festival, setting up non-profit organization, comparation with the last year and with festivals in the area. Finally, at the festival will focus marketing research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Aleš Opekar, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře