Bc. Vítězslav Krátký, DiS.

Bakalářská práce

Vzdělávání žáků s poruchou pozornosti a hyperaktivitou

Anotace:
Krátký, V. Vzdělávání žáků s poruchou pozornosti a hyperaktivitou. Bakalářská práce, Brno: Masarykova Univerzita, 2006. 41 s. Bakalářská práce se pokouší přiblížit problematiku dětí s poruchou pozornosti a hy-peraktivitou v celém jejím rozsahu. Jejím hlavním cílem je poukázat na potíže a možnosti nápravy v oblasti vzdělávání. Zabývá se reedukací a integrací žáků se syndromem ADHD.
Abstract:
Krátký, V. Education of pupil with Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Bachelory project, Brno: Masarykova Univerzita, 2006. 41 p. Bachelory project try to approach problems of children with Attention Deficit Hy-peractivity Disorder in wide range. Main aim is to point to problems and possibilities of rehabilitation in education. Concern itself with re-education and integration of pupil with ADHD …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2006
  • Vedoucí: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta