Ivana BALUŠKOVÁ

Bachelor's thesis

Der Zweite Weltkrieg im westdeutschen Kriegsfilm der 50er Jahre / Druhá světová válka v západoněmeckém válečném filmu 50.let

The Second World War in West German war films in the 1950s
Abstract:
This bachelor thesis deals with West German war films of the 1950s concerning the Second World War. The theoretical part will investigace this decade of war films in West Germany. The emergence, development und ultimate end of these films will be discussed. The practical part is devoted to the film ,,Canaris?. Using this example the problems which war films had to handle will be shown. The analysis …viac
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá západoněmeckým válečným filmem 50. let s tématikou druhé světové války. Teoretická část se zabývá desetiletou érou válečného film v SRN. Bude zde přiblížen jeho vznik, vývoj i jeho konec. Praktická část se věnuje filmu ,,Canaris?. Na jeho příkladu budou ukázany problémy, se kterými se musely válečné filmy vyrovnávat, analýza filmové role přibližuje vytváření typického …viac
 
 
Jazyk práce: German
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 6. 2012
Zverejniť od: 11. 6. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2012
  • Vedúci: Mgr. Mathias Becker

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BALUŠKOVÁ, Ivana. Der Zweite Weltkrieg im westdeutschen Kriegsfilm der 50er Jahre / Druhá světová válka v západoněmeckém válečném filmu 50.let . Ostrava, 2012. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 11.6.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 11. 6. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta