Bc. Isabella Gabányiová

Diplomová práce

Taktika výslechu mladistvých obětí TČ

Interrogation Tactics of Juvenile Victims of Crime
Anotace:
Tato diplomová práce pojednává o taktice výslechu mladistvých obětí trestných činů. Navazuje svým obsahem na práci bakalářskou Taktika výslechu – obecné problémy, kterou rozšiřuje o zvláštnosti taktiky výslechu mladistvého, o pohled na právní úpravu řízení proti mladistvým dle zákona o soudnictví ve věcech mládeže a o praktickou část – empirický výzkum formou individuálního řízeného elektronického …více
Abstract:
This master thesis deals with techniques of interrogation of juvenile victims of criminal offenses. It builds on the Bachelor’s thesis Interrogation technique — general problems, expanding it by peculiarities of juvenile interrogation techniques, the legal treatment of juvenile justice according to the Act on Juvenile Justice and the practical part — empirical research in the form of an individual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Markéta Flekácsová
  • Oponent: JUDr. Olga Vojtěchovská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace