Bc. Renáta Barčáková

Bachelor's thesis

Formovanie menovej únie v Európe

Forming of Monetary Union in Europe
Abstract:
Bachelor thesis deals with the forming of the Monetary Union in Europe. The first chapter focuses on the origins of monetary integration in Europe since the time of the signing of the Treaties of Rome. It mentions unsuccessful attempts of monetary and economic integration of European countries. It introduces conditions for an entrance into the European Monetary Union, the process of formation and rules …more
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá formovaním menovej únie v Európe.Prvá kapitola je zameraná na počiatky menovej integrácie v Európe od okamihu podpísania Rímskych zmlúv. Zmieňuje neúspešné návrhy a pokusy o menovú a hospodársku integráciu európskych krajín. Uvádza podmienky pre vstup do Európskej menovej únie, jej formovanie a princípy fungovania. Druhá kapitola sa venuje analýze vplyvu jednotnej menovej …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2013
  • Supervisor: Ing. Adriána Šlajferčíková, PhD.
  • Reader: doc. Ing. Jana Kotlebová, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK