Bc. Radek Sychra

Bakalářská práce

Preference pohybových aktivit ve fitness centrech u různých věkových skupin

Preferences of movement activities in fitness centress in different age groups
Anotace:
Tato práce se zabývá tématem preferencí pohybových aktivit u různých věkových skupin ve fitness centrech. Cílem práce bylo zjistit, které aktivity ve fitness centru (skupinové i individuální), jsou preferované u vybraných věkových skupin. Teoretická část práce se zabývá teorií fitness a wellness. V praktické části jsou zpracovány výsledky dotazníkového šetření a formou interview zjištěny pohybové preference …více
Abstract:
This thesis adresses the topic of preferences of movement activities in fitness centres in different age groups. Goal of this thesis was to find out which activities in fitness centres (group and individual) are preferred by selected age groups. The theoretical part deals with the theory of fitness and wellness. The practical part presents the results of the survey in fitness centres and the results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alena Pokorná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií