Theses 

Tvorba webových stránek se zaměřením na nejdůležitější faktory optimalizace v jazyce HTML5 – Marek SKLENÁŘ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Informační výchova se zaměřením na vzdělávání a výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání

Marek SKLENÁŘ

Bakalářská práce

Tvorba webových stránek se zaměřením na nejdůležitější faktory optimalizace v jazyce HTML5

The creation of website focused on the most important optimization factors in HTML5

Anotace: Bakalářská práce se zabývá webovými standardy především HTML5, objasňuje jeho hlavní principy, popisuje nové elementy a možnosti zajištění zpětné kompatibility. Dále se práce zabývá pojmy přístupnosti a použitelnosti webu a metodikami, které slouží k vytvoření přístupného webu pro hendikepované uživatele internetu. Cílem práce je vytvoření přístupných webových stránek pomocí jazyka HTML5 a následná kontrola přístupnosti a použitelnosti jejich obsahu.

Abstract: This thesis deals with web standards HTML5 mainly clarifies its main principles, describes the new elements and options for backward compatibility. Furthermore, the work deals with the concepts of accessibility and usability of the site and methodologies that are used to create accessible web pages for disabled internet users. The aim is the creation of accessible websites using HTML5 and subsequent control accessibility and usability of their contents.

Klíčová slova: HTML5, tvorba webu, použitelnost, přístupnost, testování přístupnosti, WAI-ARIA, metodiky, WCAG 2.0, Blind Friendly Web

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2015
  • Zveřejnit od: 24. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Kubrický, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 24.6.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 24. 6. 2015 dostupné: světu
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

SKLENÁŘ, Marek. Tvorba webových stránek se zaměřením na nejdůležitější faktory optimalizace v jazyce HTML5. Olomouc, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 15:14, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz