Jana Slatinková

Bakalářská práce

Zdravotně sociální potřeby seniorů s demencí v pobytové sociální službě

Health and Social Needs of Elderly People with Dementia in Residential Social Service
Anotace:
Předkládaná bakalářské páce se zabývá zdravotně sociálními potřebami seniorů s demencí v pobytové sociální službě. Hlavním cílem této práce je zmapovat tyto potřeby na konkrétních uživatelích pobytové služby. Je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou stáří a stárnutí, demografickými ukazateli samotného stárnutí a kvalitou života seniorů. Dalším …více
Abstract:
Presented bachelor lever is engaged in health and social needs of older people with dementia in residential care. The main objective of this work is to map these needs to konkrétních the users of residential services. It is divided into theoretical and practical part. Theorem-matic part deals with the characteristics of old age and aging, demographic indicators such remain a-aging and quality of life …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Michaela Vaško

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Slatinková, Jana. Zdravotně sociální potřeby seniorů s demencí v pobytové sociální službě. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe