Jana Slatinková

Bachelor's thesis

Zdravotně sociální potřeby seniorů s demencí v pobytové sociální službě

Health and Social Needs of Elderly People with Dementia in Residential Social Service
Abstract:
Předkládaná bakalářské páce se zabývá zdravotně sociálními potřebami seniorů s demencí v pobytové sociální službě. Hlavním cílem této práce je zmapovat tyto potřeby na konkrétních uživatelích pobytové služby. Je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část práce se zabývá charakteristikou stáří a stárnutí, demografickými ukazateli samotného stárnutí a kvalitou života seniorů. Dalším …more
Abstract:
Presented bachelor lever is engaged in health and social needs of older people with dementia in residential care. The main objective of this work is to map these needs to konkrétních the users of residential services. It is divided into theoretical and practical part. Theorem-matic part deals with the characteristics of old age and aging, demographic indicators such remain a-aging and quality of life …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 5. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Michaela Vaško

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Slatinková, Jana. Zdravotně sociální potřeby seniorů s demencí v pobytové sociální službě. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe