Aneta Dvořáková

Bachelor's thesis

Systém péče o zaměstnance a jejich spokojenost s benefity v podniku SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.

The system of care for employees and employee benefits in company SWIETELSKY Rail CZ s.r.o.
Abstract:
Hlavním cílem bakalářské práce je analyzovat spokojenost zaměstnanců s benefity a systémem péče o zaměstnance ve vybraném podniku. Práce se bude skládat ze dvou částí. V rámci teoretické práce budou vymezeny základní rámce zkoumané problematiky v oblasti benefitů a péče o zaměstnance. Praktická část bude zahrnovat dotazníkové šetření mezi zaměstnanci vybraného podniku, zpracování výstupů a návrh opatření …more
Abstract:
The main aspects of the bachelor thesis are the analysis of employee satisfaction with benefits and care of employees in a selected company. This bachelor thesis consists of two parts. In theoretical part, basic terms are defined on the basis of literature, which are related to employee benefits and care for employees. In practical part will include a questionnaire survey among employees of the selected …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 10. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 27. 5. 2020
  • Supervisor: Kateřina Legnerová
  • Reader: Jitka Mýtna

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79941