Klára ČARKOVÁ

Master's thesis

Impact of interregional cooperation in the regional management - cases of successful LAGs

Impact of interregional cooperation in the regional management - cases of successful LAGs
Anotácia:
Cílem diplomové práce je zanalyzovat a zhodnotit činnost vybrané místní akční skupiny (MAS) v rámci regionu. Tato práce hodnotí nejen dosavadní efektivitu práce MAS, ale především její dopad na regionální rozvoj. Teoretická část práce se zaměřuje na poznatky z oblasti regionální politiky, politiky rozvoje venkova, spolupráce obcí a vysvětluje pojmy jako metoda LEADER či místní akční skupina. Praktická …viac
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to analyse and evaluate the activities of the selected local action group (LAG) within the region. This paper does not evaluate only the current effectiveness of the LAG's work, but also its impact on regional development. The theoretical part focuses on regional policy, rural development policy, municipal cooperation and explains concepts such as LEADER method or local …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedúci: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČARKOVÁ, Klára. Impact of interregional cooperation in the regional management - cases of successful LAGs. Č. Budějovice, 2018. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta
 
Názov
Vložil
Vložené
Práva
Theses 5e492a 5e492a/3
4. 9. 2018
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
4. 9. 2018
Bulanova, L.
5. 9. 2018
Bulanova, L.
5. 9. 2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.