Jitka Dočekalová

Bachelor's thesis

Monitoring výskytu zemědělsky významných plevelů na železnici

Monitoring the occurrence of important agricultural weeds on the railway
Abstract:
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit druhové složení rostlin v okolí železniční trati (Brno – Troubsko), a to přímo v kolejišti, v bezprostředním sousedství a na blízkém zemědělském pozemku. Byla stanovena vegetační pokryvnost nalezených druhů rostlin, výsledky byly zpracovány segmentovanou analýzou (DCA) a kanonickou korespondenční analýzou (CCA). V první stanovené linii (železniční trať) měly …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis was to determine the species composition of plants in the vicinity of the railway line (Brno – Troubsko), directly on the railway track, in the close proximity and on the nearby agricultural land. The vegetation cover of the plant species found was determined, and the results were processed by Detrended Correspondence Analysis (DCA) and Canonical Correspondence Analysis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2022
  • Supervisor: Ing. Jan Winkler, Ph.D.
  • Reader: Ivana Rypová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta