Bc. Jaroslav Hruban

Diplomová práce

Lokální druhové bohatství přirozené vegetace hlubokých říčních údolí Českého masivu

Local species richness of natural vegetation in the deep river valleys of the Bohemian Massif
Anotace:
Hluboká říční údolí představují výjimečný fenomén krajiny Českého masivu. Pod vlivem reliéfu a fyzikálně-chemických vlastností podloží zde dochází ke vzniku specifických klimatických a edafických podmínek, na něž je vázán komplex rozmanitých biotopů. Díky tomu hostí hluboká údolí velké množství rostlinných druhů, obzvláště ve srovnání s okolní mírně zvlněnou krajinou. V prostoru samotného říčního údolí …více
Abstract:
Deep river valleys represent rather unique phenomenon in the Bohemian Massif. On the valley slopes, a complex mosaic of habitats is linked to the specific climatic and edaphic conditions, developing under the influence of the relief and physical or chemical properties of the bedrock. Because of this heterogeneous mosaic, deep river valleys possess large numbers of plant species, especially when compared …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta